İş Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa gereği iş yerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

İş Güvenliği Temel Eğitimlerinin Amacı:

 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,
 • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,
 • Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Eğitim Konuları:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • İş hukuku- yasal sorumluluklar
 • İş Kazaları ve meslek hastalıkları
 • Yangın Eğitimleri ve tahliye tatbikatı senaryoları
 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
 • Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
 • Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • El Aletleri ve İş ekipmanlarının Kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri
 • Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Ergonomi
 • Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemler
 • Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri