İş Güvenliği Danışmanlığı

4857 sayılı İş Kanunun İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar tanımına uygun ve İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği olarak işverenler iş yerlerinde işin risk grubuna uygun (A, B veya C sınıfı) sertifikalı İSG Uzmanı bulundurmakla yükümlü kılınmışlardır.

İSG Uzmanları kendi işlerinde A, B, C sınıfı olarak 3 sertifika seviyesinde görev almakta ve 5 risk grubuna ayrılan iş yerlerinde uzmanlık alanlarına uygun olarak hizmet vermektedirler.