Acil Eylem Planı Hazırlama

Acil Durum Nedir?

Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır (Yangın, deprem, tehlikeli madde olayları, sel ve su baskınları, aşırı soğuk ve aşırı sıcak, sabotaj, toplumsal olaylar, patlama vb.)

Acil Durum Eylem Planı:

Bir kurumun, her türlü unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek veya engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmesi amacıyla hazırlanan, acil durum sırasında kimin hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlendiği yazılı plandır.

Bir kurumun acil durum eylem planı; esnek(dinamik) olmalı, yaşanan olayın her aşaması için ayrıca düzenlenmeli ve her olası “tehlike” başlığı için, ihtiyaca cevap veren ayrı plan düzenlenmelidir.

Acil Durum Eylem Planında 4 Aşama Vardır:
 Planlama
 Tehlikelerin ve olasılıkların analizi
 Planın geliştirilmesi
 Planın uygulanması