OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu

OHSAS 18002: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

OHSAS 18001 Uygulama Rehberi

  • Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesi,
  • Karlılığı arttırmak,
  • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
  • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
  • Motivasyon ve katılımı arttırmak,
  • Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
  • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak,
  • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.